ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันแรงงานแห่งชาติ
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
วันฉัตรมงคล
มีรายการจอง
 
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10 11 12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16
17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22
มีรายการจอง
 
23
24 25 26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
มีรายการจอง
 
30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 15:53:25
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเอกอมร มีสมศักดิ์   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไชการขอรับค่าใช้จ่ายค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 15:54:37
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกอมร มีสมศักดิ์   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 11:30:59
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ05/05/2563 เวลา 10:38:58
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกอมร มีสมศักดิ์   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมการลงข้อมมูล โควิด-19
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ05/05/2563 เวลา 10:53:05
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกอมร มีสมศักดิ์   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ชี้แจงการเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย สอบสวนและค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ07/05/2563 เวลา 10:34:30
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณอนุสรณ์ สุขสีเหลือง   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ EOC
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ05/05/2563 เวลา 16:01:38
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สุวัฒนา อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้หญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ05/11/2562 เวลา 10:00:24
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณกรรญณิกา เกษดี   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ13/05/2563 เวลา 12:20:37
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ภัคชาพิมญชุ์ อินทพัฒน์   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
วาระการประชุม มาตรา 41
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ05/05/2563 เวลา 10:30:11
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมมาตรา 41
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ